TÜRKÇEM ANA DİLİM

Türkçem ana dilim

Anamın çocukluğumdan kalma sesisin

Yavrularımı seven karımın nefesisin

Bayrağısın düşünce ufuklarımın

Dost meclislerinde bir Itrî bestesisin

Yıldırım’ın gür sesisin Niğbolu’da

Ağlamaklı kağnı gıcırtısısın Anadolu’da

 

Türkçem ana dilim

Dünya coğrafyasına çekilen çizgisin

Kırgız cırlarında inleyen ezgisin

Alp Er Tunga’yı çağıran ozanın feryadısın

Kül Tigin’in bengü taşlarda saklı adısın

Yunus Emre’nin ağzında sevgisin

Baki’nin dilinde Kanuni’ye övgüsün

 

Türkçem ana dilim

Kaşgarlı’nın dilinde bir nicesin

Nevâi’de en yücesin

Dervişsin Yesevî Hoca’nın dergâhında

İsyansın Köroğlu gibi mazlumların ahında

Evliya Çelebi’de dünyayı gören gözsün

Şeyh Galip Divanı’nda bir nezih sözsün

 

Türkçem ana dilim

Sinan’da gökleri delen minarelersin

Kara’coğlan gönlünde göz göz yarelersin

Şey Edebali katında bir yüce nasihatsin

Yesarizade kâğıdına dökülen göz nuru hatsın

Fuzuli’nin aşk derdine dermansın sen

Karamanoğlu Mehmet’te ne yüce fermansın sen

 

Türkçem ana dilim

Akif’in mısralarında sırtımı sıvazlayan sessin

Kocatepe’de Mustafa’nın emriyle kırılan kafessin

Türkçem ana dilim

Kendi gök kubbemizde kadimsin

Sâdâbat’ta şuh şarkılar söyleyen Nedim’sin

Çileli yolculuğunda Türk’ün dualarsın âminlersin

Sonsuza kadar seninle diye ettiğim yeminlersin

 

Türkçem ana dilim

Ezelden ebede uzanan kutlu bir elsin

Hep en güzeldin yine en güzelsin

Ali SAÇIKARA

 

Liked Liked
No Comments