MASAL

Kuytu mahallelerde ıssız damlarda

Bir adam yaşarmış zaman içinde

Ağlarmış günün battığı demlerde

Duyulurmuş ağıdı ta Maçin’de

 

Adama dostmuş Kafdağı’nda kuşlar

Tavuslarla oynaşı pek severmiş

Dümdüz olurmuş önünde yokuşlar

Gözyaşı her gece hüznü dövermiş

 

Tespihi varmış doksan dokuz taşlı

Saadete secdelerde erermiş

Devirirmiş devleri yedi  başlı

Ve… Kapılardan içeri girermiş

 

Kırkıncı kapıda uyuyakalmış

Göğün mavisi mi girmiş düşüne

Yoksa göğün mavisine mi dalmış

Düşmüş bir peri kızının peşine

 

Kızın saçlarında gezermiş ışık

Gözlerinde billur sular akarmış

Aşkı bilmeden oluvermiş âşık

Geceler boyunca türkü yakarmış

 

Ve… Peşinden gitmiş altı ay bir güz

Haşır neşir olmuş da hayaliyle

Hiç ardını dönüp bakmamış kız

Adam zamanı durdurmuş eliyle

 

Şiirle yakmış yüreğini adam

Peri kızı perde ardında gülmüş

Kuytu bir mahallede ıssız bir dam

Şafak vakti canlanıverip ölmüş

 

Kuytu mahallelerde ıssız damlarda

Bir adam yaşarmış zaman içinde

Ağlarmış günün battığı demlerde

Duyulurmuş ağıdı ta Maçin’de

Ali SAÇIKARA

Liked Liked
No Comments